Blomstermedisin

Blomstermedisin kan brukes av alle. Dette er en frekvensmedisin som vibrerer på et høyt nivå. Blomstermedisin kan brukes mot mange plager, og velges ut med hensyn til pasientens karaktertrekk. Blomsteressenser kan hjelpe deg med mange plager, og jobber både på psykisk, emosjonelt, spirituelt og fysisk plan. Det kan lett kombineres med annen behandling, inkludert medikamentell behandling og kirurgi. Det lar seg ikke like lett kombinere med klassisk hømopati. 
 
Dr. Bachs blomsterremedier består av 38 essenser fra ulike blomster, planter og trær. Jeg har i tillegg laget egne essenser av ulike norske blomster. I en behandling vil jeg bruke enten Bachs blomsteressenser, eller mine egne norske essenser, alt ettersom hva du trenger. Blomstermedisin har en fantastisk evne til å løfte deg på alle måter, og bearbeider ulike problemstillinger på en stille men kraftfull måte. 
For bestilling av time, ta kontakt med Heidi K Salin Lie på telefon 93 25 20 17 eller e-post: heidi@yogasalin.no. En time koster kr 590,- pr 01.10.17.