Healing

 

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp kalt aura, den gjennomtrenger den fysiske kroppen.

Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen. Healing er en veldig gammel behandlingsform og healeren arbeider i klientens energifelt, og forsøker å fjerne blokkeringer, slik at klientens kropp kan helbrede seg selv.

Healeren evner å sette seg i kontakt med en høyere bevissthet, en universell kraft som overføres via healern til klienten. Gjennom å motta den universelle kraften vil klientens kropp lettere kunne helbrede seg selv.