Healing behandles mennesker, ikke isolerte sykdomstilstander.

Erfaringsmessig kan vi si at effekten av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose personen har.

Mennesker responderer ulikt på healing. Noen kan oppleve å bli betydelig bedre, eller helt friske fra plager hvor andre behandlingsformer ikke har kunnet hjelpe. Enkelte  forteller at de også får hjelp for problemer som det ikke er informert om. Det er sjeldent at det er nok med en konsultasjon .Healing kan være nyttig som supplement til eventuelt medisinsk behandling både fysisk og psykisk.

Healing erstatter ikke kvalifisert medisinsk behandling.


Du trenger ikke tro på healing for å få hjelp. Men det er en fordel at du er avslappet under healing, da det gjør deg mer mottakelig. Healing er basert på en mellommenneskelig prosess, en form for kommunikasjon.

Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.

Enkelte søker hjelp hos healere fordi de nylig har fått beskjed om at de lider av uhelbredelig sykdom og har kort tid å leve. Når en mottar slike beskjeder vil en ofte handle i panikk, og prøve alle mulige metoder for å søke hjelp.

Det er sjelden en healer kan bidra til å lege tilstander som er kommet så langt i sykdomsforløpet. Det er likevel muligheter for at man kan få hjelp til å bedre sin almenntilstand og oppnå en bedre livskvalitet.