Heidi Kristine Salin Lie

Jeg har pedagogisk utdannelse fra NTNU og HiNT i fagene musikk, nordisk språk og litteratur og medievitenskap/mediepedagogikk. I tillegg til min praksis her ved Den Gode Fe på Heimdal, jobber jeg som yogainstruktør, se www.yogasalin.no. Jeg har i mange år vært interessert i alternative løsninger på ulike temaer, blant annet innen helse og personlig kraft, og jeg ser på mennesket som en helhet av kropp, sjel og ånd.

Her på Den Gode Fe kan jeg tilby deg intuitiv veiledning med Soul Body Fusion, atlabalansering (nakkebehandling), kommunikasjone med dyr og rens av energier i hus.

Soul Body Fusion er en naturlig metode for å øke frekvensen i kroppen på cellenivå. Dette vil kunne gi positiv effekt på fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig nivå, og vil kunne styrke din helse, din energi og din personlige kraft. Dette vil også kunne brukes på dyr. Jeg er sertifisert innen dette feltet, og  ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt. Atlasbalansering er en smertefri metode for å rette opp skjevheter i nakken, noe som kan påvirke hele kroppen. Kroppen henger sammen med sjelen, og en kombinasjon av disse to behandlingsformene vil kunne gi svært gode resultater. Ta kontakt for spørsmål eller bestilling av time.

E-post: heidi@yogasalin.no. Mobil: +47 932 52 017