Heidi Kristine Salin Lie

Jeg har flyttet kontor til byen, og holder nå til på LOTUS senter i Fjordgata 5. Velkommen innom!

 

Jeg har pedagogisk utdannelse fra NTNU og HiNT i fagene musikk, nordisk språk og litteratur, og medievitenskap/mediepedagogikk. Jeg er utdannet instruktør innen yinyoga, og holder nå på med en utdannelse i pedagogisk kinesiologi. 

Jeg har i mange år vært interessert i alternative løsninger på ulike temaer, blant annet innen helse og personlig kraft, og jeg ser på mennesket som en helhet av kropp, sjel og ånd.

På LOTUS senter kan jeg tilby ulike behandlingsformer: kinesiologi, Soul Body Fusion, atlabalansering (nakkebehandling), blomstermedisin, og rens av energier i hus.

Kinesiologi betyr læren om bevegelse. Det er en sammensmeltning av vestlig og østlig vitenskap og filosofi. Den bygger på det prinsipp at det flyter energi gjennom vår kropp, i tillegg til blod, lymfevæske etc. Denne energien følger bestemte meridianer, som igjen er knyttet til de ulike indre organer. Det er langs disse meridianer at akupunkturpunktene ligger. Når vi er i balanse flyter denne energien fritt, når vi ikke er i balanse er energien blokkert eller stagnert. Kinesiologi hjelper oss å finne årsakene til disse blokkeringer og stagnasjoner av energien vår, både på fysisk, psykisk, ernæringsmessig og kjemisk nivå, i tillegg til det nevrologiske/elektriske system. Vi bruker muskeltesting som verktøy for å finne ut hvor i kroppen vi skal balansere klienten. I kinesiologi kommer vi dypt, presist og direkte til kjernen av problemene, og du vil kunne kjenne en lettelse, styrke og klarhet etter en time med kinesiologi. Les mer: https://www.dengodefe.net/heidi-kristine-salin-lie/kinesiologi/

Soul Body Fusion er en naturlig metode for å øke frekvensen i kroppen på cellenivå. Dette vil kunne gi positiv effekt på fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig nivå, og vil kunne styrke din helse, din energi og din personlige kraft. Dette vil også kunne brukes på dyr. Jeg er sertifisert innen dette feltet, og  ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt. Atlasbalansering er en smertefri metode for å rette opp skjevheter i nakken, noe som kan påvirke hele kroppen. Kroppen henger sammen med sjelen, og en kombinasjon av disse to behandlingsformene vil kunne gi svært gode resultater. Ta kontakt for spørsmål eller bestilling av time. Blomstermedisin er et spennende felt, og er en naturlig, mild men kraftfull terapeutisk metode. Her brukes essenser fra blomster, planter og trær. Blomstermedisin kan brukes i emosjonelle, fysiske, spirituelle og psykiske tilstander. Det kan ha like god virkning på søvnløshet og stress, som på virus og ADHD, og kan kombineres med andre behanlinger og terapier. Jeg bruker Bachs blomsteressenser og egenproduserte norske blomsteressenser.

E-post: heidi@yogasalin.no. Mobil: +47 932 52 017