Soul Body Fusion

På en time hos meg vil du kunne komme i kontakt med deg selv på et meget dypt nivå. Jeg bruker ulike teknikker for å komme i kontakt med de dypere lagene i deg, og da kan bilder, symboler, ord, avdøde slektninger, engler og annet dukke opp her. Det kan hende du får svar på spørsmål som du har, og svarene kan komme  på mange forskjellige måter. Det vil hele tiden være din egen prosess, dine egne svar og din egen sannhet som vil styre disse timene. 

 

Soul Body Fusion

«Det finnes et kyss vi ønsker av hele vårt hjerte: sjelens berøring av kroppen»  - Rumi

En av teknikkene jeg bruker er Soul Body Fusion.

Vi har alle en vakker og strålende sjel, som vibrerer på et høyt nivå. Kroppen vår vibrerer ofte på et mye lavere nivå, slik at sjelen og kroppen er i ubalanse. Dette kan skje på grunn av traumer, skuffelser og smerte som livet kan medføre. Kroppen kan da bli mottaker for ulike sykdommer og depresjon, og vi vil kanskje ikke få levd ut vårt fulle potensiale. Forbindelsen mellom sjelen og kroppen er svært viktig for oss. 

Soul Body Fusion er en naturlig metode for å øke frekvensen i kroppen på cellenivå. Dette vil kunne gi positiv effekt på fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig nivå, og vil kunne styrke din:

o   Helse

o   Energi

o   Personlige kraft

Priser:

  • Soul Body Fusion: kr 700,-
  • Atlasbalansering: kr 450,-
  • Blomstermedisin: kr 700,- (Refill av flaske kr 150,-)
  • Behandling/kommunikasjon med dyr: kr 400,-
  • Husrens: kr 950,-

 

E-post: heidi@yogasalin.no. Mobil: +47 932 52 01