Soul Body Fusion

Intuitiv veiledning

På en time hos meg vil du kunne komme i kontakt med deg selv på et meget dypt nivå. Jeg bruker ulike teknikker for å komme i kontakt med de dypere lagene i deg, og da kan bilder, symboler, ord, avdøde slektninger, engler og annet dukke opp her. Det kan hende du får svar på spørsmål som du har, og svarene kan komme  på mange forskjellige måter. Det vil hele tiden være din egen prosess, dine egne svar og din egen sannhet som vil styre disse timene. 

Kontakt Heidi på telefon 93 25 20 17 for mer informasjon eller bestilling av time.

 

Soul Body Fusion

«Det finnes et kyss vi ønsker av hele vårt hjerte: sjelens berøring av kroppen»  - Rumi

En av teknikkene jeg bruker er Soul Body Fusion.

Vi har alle en vakker og strålende sjel, som vibrerer på et høyt nivå. Kroppen vår vibrerer ofte på et mye lavere nivå, slik at sjelen og kroppen er i ubalanse. Dette kan skje på grunn av traumer, skuffelser og smerte som livet kan medføre. Kroppen kan da bli mottaker for ulike sykdommer og depresjon, og vi vil kanskje ikke få levd ut vårt fulle potensiale. Forbindelsen mellom sjelen og kroppen er svært viktig for oss. 

Soul Body Fusion er en naturlig metode for å øke frekvensen i kroppen på cellenivå. Dette vil kunne gi positiv effekt på fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig nivå, og vil kunne styrke din:

o   Helse

o   Energi

o   Personlige kraft

 

Atlasbalansering

Den øverste nakkevirvelen, atlas, kan i mange tilfeller ligge litt skjevt. Dette vil påvirke hele kroppen. Jeg jobber energetisk med dette, ingen fysisk manipulering eller smerter under behandlingen. Du vil etter behandling kunne føle at mange symptomer lindres eller forsvinner. Du vil kunne føle deg lettere, åpnere, det blir lettere å puste og holdningen din vil bli mye bedre, smerter vil kunne lindres og forsvinne, svimmelhet vil kunne bedres. En kombinasjon med Soul Body Fusion og atlasbalansering vil kunne gi svært god effekt.

 

Blomstermedisin

Blomstermedisin kan brukes av alle. Dette er en frekvensmedisin som vibrerer på et høyt nivå. Blomstermedisin kan brukes mot mange plager, og velges ut med hensyn til pasientens karaktertrekk. Blomsteressenser virker på psykisk, emosjonelt, spirituelt og fysisk plan. Det kan lett kombineres med annen behandling, inkludert medikamentell behandling og kirurgi. Det lar seg ikke like lett kombinere med klassisk hømopati. 

Dr. Bachs blomsterremedier består av 38 essenser fra ulike blomster, planter og trær. Jeg har i tillegg laget egne essenser av ulike norske blomster. I en behandling vil jeg bruke enten Bachs blomsteressenser, eller mine egne norske essenser, alt ettersom hva du trenger. Blomstermedisin har en fantastisk evne til å løfte deg på alle måter, og bearbeider ulike problemstillinger på en stille men kraftfull måte. 

 

Rens av hus

Hvis du opplever at du konsekvent blir tappet for energi når du oppholder deg i huset ditt, på kontoret, hytta eller andre steder, kan dette være tegn på energier som ikke er i balanse her. Det kan være sjeler som ikke forstår at de er døde, eller andre energier. Jeg kan rense ut slike energier og skape større harmoni i huset ditt. Jeg gjør denne jobben med den største respekt for deg og for de energiene som omgir deg. Det kan være at disse energiene eller sjelene også har en beskjed til deg, som jeg kan videreformidle. Sann helbredelse skjer ofte i slike sammenhenger.  

 

Dyr og kommunikasjon

Jeg gir også behandlinger på dyr, og jeg kan kanalisere informasjon fra dyr som enten er her eller har gått over til den andre siden. Dette kan gi svært gode resultater, og kan oppleves meget sterkt for eieren av dyret.

 

 

Priser:

  • Intuitiv veiledning - med Soul Body Fusion: kr 700,-
  • Atlasbalansering: kr 450,-
  • Blomstermedisin: kr 700,- (Refill av flaske kr 150,-)
  • Behandling/kommunikasjon med dyr: kr 400,-
  • Husrens: kr 950,- + 350,- pr time

Heidi Kristine Salin Lie

E-post: heidi@yogasalin.no Mobil: +47 932 52 017