Soul Body Fusion

«Det finnes et kyss vi ønsker av hele vårt hjerte: sjelens berøring av kroppen»  - Rumi

En av teknikkene jeg bruker er Soul Body Fusion.

Vi har alle en vakker og strålende sjel, som vibrerer på et høyt nivå. Kroppen vår vibrerer ofte på et mye lavere nivå, slik at sjelen og kroppen er i ubalanse. Dette kan skje på grunn av traumer, skuffelser og smerte som livet kan medføre. Kroppen kan da bli mottaker for ulike sykdommer og depresjon, og vi vil kanskje ikke få levd ut vårt fulle potensiale. Forbindelsen mellom sjelen og kroppen er svært viktig for oss. 

Soul Body Fusion er en naturlig metode for å øke frekvensen i kroppen på cellenivå. Dette vil kunne gi positiv effekt på fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig nivå, og vil kunne styrke din:

o   Helse

o   Energi

o   Personlige kraft

 

Pris: kr 590,-