Priser

Det koster kr 500,- for halv dag. Dvs. før/etter kl 16.
For hel dag koster det kr 1000,- Prisen inkluderer ikke vasking, så dette må gjøres av leietaker. Se egen liste på kontrakten.
Det vil bli et ekstra gebyr på kr 600,- hvis det ikke er rengjort etter utleie.
Leiekontrakten er bindende.
Ved avbestilling senere enn tre dager før avtalt leiedato, fakturerer vi leietaker for kr 500,-
Det tillates ingen fremleie av lokalene.
Nøkkel hentes/leveres på Stjernegrillen eller etter avtale.