Sjekkliste

Sjekkliste før du forlater lokalene:
  • Vask opp etter deg
  • Vask gulv i kursrom, kjøkken, WC, gang og trapp. Du finner vaskeutstyr på kjøkkenet.
  • Kast søppel i kontainer ved Stjernegrillen
  • Lås døra til kursrom og ytterdører
  • Lever nøkkel på Stjernegrillen eller etter avtale