Jeg er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har i mange år jobbet innenfor helsevesenet og skoleverket. For noen år siden, ble jeg klar over at jeg kunne hjelpe folk til å bli friske ved å holde hendene mine over de.

I tillegg til å behandle ved bruk av energi gjennom hendene, har jeg også lært å behandle fysisk og psykisk sykdom ved å bruke tankens kraft, gjennom Theta healing. Jeg kan da koble meg direkte på «kilden» . Mye uforklarlig har hendt ved bruk av «kilden». I tillegg til at mange har blitt friske fra sykdommer, har jeg også fått kanalisert personlige budskap til mine klienter og også kommet i kontakt med sjeler som har vært betydningsfulle for klienten.

Mange har også oppsøkt meg fordi de har manglet energi, og mange blir godt hjulpet ved å få påfyll gjennom healing og healingmassasje.

Jeg har etter hvert utviklet sterkere evner til å kanalisere, og en stor del av det jeg kan tilby for å fremme god helse, kommer via ord. Ordets makt er stort og ved å høre og si de rette ordene, kan mye forløses. Jeg opplever ofte at mine klienter får tak i gamle traumer via ord som blir formidlet, og sammen løser vi opp i det som holder de tilbake. Gjennom ord forløses gamle følelser og kropp og sjel får en ny sjangse til en frisk start.


Jeg har også tatt i bruk thetahealing for å hjelpe par til bedre samspill og kommunikasjon. Dette er utrolig givende arbeid og har (så langt) gitt veldig gode resultater.


For bedrifter som ønsker mindre stressede og mer fokuserte medarbeidere kan jeg anbefale å prøve ut mitt konsept; mindful minutes - målretta fokus. Det går i korthet ut på å rense hodet for unødige tanker, slippe tak i strss og fokusere på her-og-nå.


Energiarbeid, healing og kanalisering er utrolig morsomt og spennende – og det er en fryd å kunne hjelpe mennesker til en bedre helse og til å leve enda bedre liv. 

 

Du kan ta kontakt med meg på telefon 918 97 855 eller på mail til kraft.terapi@gmail.com.

 

Velkommen!