Regresjon

 
Regresjon betyr å reise tilbake til tidligere tider for å hente inn kunnskap og erfaringer fra tidligere utviklingsstadium.  Mange ønsker å ta en regresjon fordi de er nyskjerrig, eller ønsker å forstå seg selv bedre. Andre har konkrete spørsmål de ønsker svar på. Gjennom en regresjon kommer du i kontakt med ditt indre - sjelen. En regresjon kan hjelpe deg til å se de følelsesmessige utfordringene og de ulike adferdsmønster vi går i, og sådan gir oss en mer forståelse for de ulike hendelsene i livet. Gjennom bevistgjøring og bearbeiding gir denne kunnskapen oss økt forståelse for våre tanker og handlinger.
 
Kontakt informasjon:
 
Cathrine Holm
tlf: 91 37 33 25
Mail: chathol@online.no